โฮสเทลภูเขาไฟฟูจิคุณ


* วันที่และเวลารับจองจะแตกต่างกันในแต่ละแพคเกจที่พัก [ก่อนเวลา X นาฬิกา, Y วัน ก่อนเช็คอิน ฯลฯ]

ท่านอาจไม่สามารถจองทางอินเตอร์เน็ตได้ แม้ว่ารายการข้างล่างจะแสดงว่ามีห้องว่าง

ห้องว่าง (แยกตามประเภทห้อง)

○...ห้องที่ว่าง ▲...มีเหลือไม่กี่ห้อง ×...ไม่มีห้องว่าง  ...กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์

*ในกรณีตัวเลข...[ จำนวนห้องว่าง ]

2018ปี12จันทร์ เดือนหน้า >>
ประเภทห้อง อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์  
  16 17 18 19 20 21 22  
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน - 0 0 1 1 1 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน - 3 4 4 3 2 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน - 3 4 4 3 2 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - 3 4 4 3 2 1 แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต - 3 3 3 2 1 2 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง - 1 1 1 4 4 3 แพคเกจที่จองได้
  23 24 25 26 27 28 29  
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 1 1 0 1 1 1 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 1 4 5 2 2 1 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 1 4 5 2 2 1 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน 1 4 5 - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 2 2 3 3 3 0 0 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 3 4 4 4 2 4 3 แพคเกจที่จองได้
  30 31 - - - - -  
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 0 0 - - - - - แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 0 0 - - - - - แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 0 0 - - - - - แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - - - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 0 0 - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 2 0 - - - - - แพคเกจที่จองได้