โฮสเทลภูเขาไฟฟูจิคุณ


* วันที่และเวลารับจองจะแตกต่างกันในแต่ละแพคเกจที่พัก [ก่อนเวลา X นาฬิกา, Y วัน ก่อนเช็คอิน ฯลฯ]

ท่านอาจไม่สามารถจองทางอินเตอร์เน็ตได้ แม้ว่ารายการข้างล่างจะแสดงว่ามีห้องว่าง

ห้องว่าง (แยกตามประเภทห้อง)

○...ห้องที่ว่าง ▲...มีเหลือไม่กี่ห้อง ×...ไม่มีห้องว่าง ...กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์

*ในกรณีตัวเลข...[ จำนวนห้องว่าง ]

2018ปี10จันทร์ เดือนหน้า >>
ประเภทห้อง อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 
 14 15 16 17 18 19 20 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน - - - - - - 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน - - - - - - 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน - - - - - - 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - - - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต - - - - - - × แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง - - - - - - 1 แพคเกจที่จองได้
 21 22 23 24 25 26 27 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 0 1 1 0 0 0 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 1 0 1 3 2 2 2 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 1 0 1 3 2 2 2 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - - - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 0 0 2 1 2 2 2 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 3 0 2 2 2 2 3 แพคเกจที่จองได้
 28 29 30 31 - - - 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 0 1 1 1 - - - แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 1 4 0 4 - - - แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 1 4 0 4 - - - แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - 4 - 4 - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 1 2 2 1 - - - แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 3 3 2 2 - - - แพคเกจที่จองได้
2018ปี11จันทร์
ประเภทห้อง อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 
 - - - - 1 2 3 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน - - - - 1 0 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน - - - - 1 0 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน - - - - 1 0 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - - - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต - - - - 3 3 2 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง - - - - 2 1 1 แพคเกจที่จองได้
 4 5 6 7 8 9 10 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 0 0 1 1 1 0 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 3 2 1 1 1 2 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 3 2 1 1 1 2 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - - - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 3 3 3 3 0 0 1 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 4 4 3 4 2 4 2 แพคเกจที่จองได้
 11 12 13 14 15 16 17 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 1 1 1 1 1 1 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 2 1 2 2 3 3 3 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 2 1 2 2 3 3 3 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - - - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 2 2 0 1 0 1 2 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 3 3 3 3 4 3 3 แพคเกจที่จองได้
 18 19 20 21 22 23 24 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 1 1 1 1 1 1 0 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 2 4 0 2 5 2 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 2 4 0 2 5 2 1 แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - 4 - - - - - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 1 2 3 3 1 3 0 แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 4 4 2 3 4 4 2 แพคเกจที่จองได้
 25 26 27 28 29 30 - 
ห้องพักหอพักมีเตียงสองชั้นขึ้นและลงความจุชุด 2 คน 0 1 0 1 0 1 - แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 3 คน 2 3 4 4 5 5 - แพคเกจที่จองได้
ห้องพักส่วนตัว 2 คน 2 3 4 4 5 5 - แพคเกจที่จองได้
ห้องส่วนตัว 1 คน - 3 4 4 5 5 - แพคเกจที่จองได้
หอพักหญิงห้อง 3 คนกำลังการผลิต 2 3 3 2 1 1 - แพคเกจที่จองได้
หอพัก 6 ห้องสำหรับชายและหญิง 3 4 4 4 1 1 - แพคเกจที่จองได้